top of page

FINS

Promoure el benestar de les persones pertanyents a col·lectius en risc d'exclusió social. Afavorir la presa de consciència i sensibilització  dels que ens envolten com a part de la nostra responsabilitat social.

Normalitzar les necessitats especials en el nostre entorn. 

​Millorar les relacions inter i intrapersonals a través de l'aprenentatge de recursos personals, de forma vivencial i experimentalment.

Desenvolupar el reconeixement, expressió i maneig de les emocions, és a dir, promoure la intel·ligència emocional i la neurolingüística, l'autocura.

​Desenvolupar actituds socialitzadores i d'autonomia personal des del respecte, l'empatia i la comunicació assertiva.

Afavorir en els xiquets i xiquetes el desenvolupament del seu potencial natural.

Promoure el desenvolupament d'actuacions per a la millora social de la joventut i el seu posicionament en les diferents àrees vitals.

Tractar la problemàtica de menors víctimes de violència directa o indirecta.

​Facilitar l'empoderament de les dones en situació de risc.

Exercir, divulgar i promocionar les intervencions assistides amb animals, com a mètode d'actuació en tots aquells àmbits en què les mateixes siguen d'interès. 

Impulsar el desenvolupament de l'oci i temps lliure mitjançant activitats en el medi natural o altres espais, sempre que siga possible, en contacte amb animals.

​Desenvolupar, a través de l'educació, una consciència ètica basada en el respecte cap als valors ambientals.

Sensibilitzar en el respecte als animals a través de l'aprenentatge pell amb pell.

​Impulsar l'educació ambiental aplicada a la cooperació social.

bottom of page