top of page

Benestar animal

Recentment es va publicar l'avantprojecte de la nova llei de Protecció Animal, la qual contempla molts canvis, sobretot pel que fa a la tinença d'animals de companyia. Des d'ISCANA considerem important parlar-vos del concepte de benestar animal, ja que sense aquest no és possible establir un vincle emocional amb les nostres mascotes.


Benestar no és únicament gaudir d'un bon estat de salut, sinó que també s'inclou experimentar estats emocionals positius i poder expressar les conductes normals pròpies de l'espècie. Per tant, quan parlem de benestar parlem de: Salut + Emocions + Conducta.


Segons el Model de les 5 Llibertats de Brambell, per tal que un animal gaudisca d'un benestar òptim cal respectar cinc llibertats essencials:


  • Llibertat de fam, set i nutrició: accés a aliment i aigua adequats.

  • Llibertat d'incomoditat: disposar d'espais on se senta segur, còmode i puga descansar.

  • Llibertat de dolor, lesions i malalties: accés a tractament davant aquests casos i accés a una prevenció adequada.

  • Llibertat de por i angoixa: disposar d'un ambient que li evite experimentar sofriment emocional.

  • Llibertat d'expressar el seu comportament normal: aquest és el punt que més ens costa comprendre als humans, ja que al ser espècies diferents, moltes vegades no comprenem les conductes de les nostres mascotes i tendim a humanitzar-les o castigar els comportaments normals de la seua espècie.

En conclusió, el vincle que tenim amb els animals es pot generar i enfortir molt més si es tenen en compte les seues necessitats i benestar. A més, açò contribueix al mateix temps a la nostra satisfacció i benestar vitals.


Observem i conectem amb la nostra mascota!


Referències: Dagonetti, A. M. y Stornelli, M. A. (2013). Bienestar animal en animales de compañía. Veterinaria Cuyana, Vol. 7, 28-32.


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page