top of page

Ensinistrament MOSAIC

Des de fa algunes setmanes contem amb la inestimable ajuda de MOSAIC, que ha format un grup de guíes que ens ajuden a educar a l'equip caní d'ISCANA.


MOSAIC és una vivenda, on resideixen homes amb problemes de drogodependència, que han decidit superar la seua addicció, i per a això estan fent un esforç actiu. Aquest treball el realitzen mitjançant una convivència tutelada en el pis, on es reeduca a cada persona per tal d'afavorir uns hàbits normalitzats, intentant fomentar una vida de llar, i combinant tot això amb les sessions terapèutiques del PROYECTO HOMBRE.Mitjançant el treball que estan realitzant amb l'equip caní, ells estan desenvolupant diferents qualitats:

 •  Sentit de responsabilitat

 • Capacitat de presa de decisions

 • Empatia

 • Autocontrol

 • Sentiment d'utilitat

 • Educació de l'equip caní de teràpia

 • Habilitats socials

  • Presa de decisions

  • Resolució de problemes

 • Pensaments alternatius

Tots aquests recursos personals es van desenvolupant gràcies a la missió real que se'ls encarrega: educar a l'equip caní d'ISCANA.


El treball assistit amb gossos com a element motivacional, ens ajuda a assolir uns objectius proposats. Els protagonistes d'aquest taller son tant els residents de la vivenda com l'equip caní.


El grup passa a tenir el paper de cuidador, ja que son ells els guíes referents dels gossos, encarregant-se d'educar-los al mateix temps que aprenen quines son les seues necessitats i cures necessàries. Poden apreciar el valor de la seua labor, a l'observar l'evolució dels gossos gràcies a l'educació.


El treball amb animals ens aporta uns beneficis en la dimensió social, emocional, cognitiva, física i sensorial de la persona. El gos és un element potenciador del desenvolupament, ajudant a una millora de la qualitat de vida, gràcies principalment a la motivació.


L'Associació ISCANA basem els nostres principis en fomentar valors com la comunicació, el respecte i l'empatia.


Gràcies MOSAIC!


Gràcies també a CAIXA POPULAR, que ha confiat amb ISCANA i ens ha recolzat en aquest projecte, tant patrocinant-lo com aportant l'equipament.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page