top of page

Intervencions socioeducatives assistides amb gossos.

Els animals generen motivació. Mitjançant els gossos es produeixen diferents estímuls, aquests estímuls generen respostes que ajuden al desenvolupament i a l'aprenentatge. L'aprenentatge depèn de l'habilitat de la persona per a prendre la informació de l'ambient i dels moviments del seu cos.


Mitjançant les activitats que realitzem amb l'equip caní s'afavoreix la participació per a realitzar la intervenció des de diferents àrees.
El gos de teràpia és aquell que participa en les Intervencions Assistides amb Gossos, es converteix en un facilitador, un centre d'interés que ens ajuda a contribuir al desenvolupament global de la persona, ja que s'afavoreix la participació activa en els jocs, al acaronar-los aconseguim la relaxació, s'afavoreix el desenvolupament de tècniques d'autocontrol, etc.


  • Desenvolupament de la empatia i autoestima.

  • Promou la relaxació

  • Afavoreix l'activitat física

  • Ajuda a la socialització

  • Afavoreix la iniciativa i participació

  • Redueix els sentiments de soletat

  • Facilita el contacte físic

  • Millora la comunicació

  • Facilita l'enfocament cap a l'exterior

  • Suposa un entrenament

La intervenció socioeducativa assistida amb gossos es fonamenta en uns objectius previs, treballats de forma grupal o individual i avaluats periòdicament per tal de comprovar la evolució.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page