top of page

L'enfocament d'ISCANA

La Intel·ligència emocional és la capacitat que tenim les persones per gestionar, seleccionar i treballar les nostres emocions i les dels demés amb eficiència. La maduresa es caracteritza per un constant aprenentatge d'adaptació, amb el qual pretenem afavorir el desenvolupament psicològic i social al llarg de la nostra vida.


La pregunta és, sabem què són les emocions?


Sentim, però poques vegades ens detenem a pensar què és allò que sentim. Degut a la dificultat que tenim per conèixer-nos i relacionar-nos, cal pensar en reflexionar sobre les propies reaccions, per tal de saber identificar-les, comprendre, controlar i actuar, afavorint una maduració personal.


Educar la Intel·ligència Emocional és una tasca necessària per al desenvolupament personal, social i emocional de cada persona, i així ser capaces de tolerar les pressions i frustracions que soportem diàriament.


Considerem necessari facilitar el desenvolupament de la intel·ligència emocional, mitjançant l'adquisició de recursos personals per a reconèixer i gestionar les emocions, comunicar-se de forma assertiva amb l'entorn i potenciar una bona autoestima.


Per això, ens plantegem:


 • Afavorir la Intel·ligència Intrapersonal, desenvolupar la capacitat d'entendre'ns, controlar-nos i motivar-nos

 • Aumentar l'autoestima

 • Tindre un autoconcepte realista i positiu

 • Identificar, expressar i controlar emocions

 • Entrenar els diferents tipus de pensament

 • Promoure les habilitats socials com a recurs per a relacionar-nos socialment

  • Reforçar les relacions interpersonals positives

  • Transmetre una educació en valors, d'acord amb la societat actual

  • Desenvolupar la empatia i autoestima

  • Millorar la comunicació

 • Reduir els nivells d'estrés i ansietat

 • Millorar la confiança i seguretat

 • Fomentar l'afectivitat


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page